דירת אדרעי בשיכון בבלי

אדר' דוד ויפעת אדרעי - אדרעי אדריכלים עיצבו דירה לשימוש עצמי בשיכון בבלי בתל אביב