מגמות בעיצוב 2016

מגמת החיקויים משלבת אג'נדות ירוקות וקדמה טכנולוגית שמהווה מבוא לתקופה הרובוטית שניצניה מורגשים כבר היום