מטבחים מודרניים – מטבחי תשע"ט

<div class="GmediaGallery_ArchivePage"><div class="gmedia_gallery albumsListMasonry_module is_bot" id="GmediaGallery_190" data-gmid="190" data-module="albumsListMasonry"><style class='gmedia_module_style_import'>@import url('https://izuvneto.co.il/wp-content/grand-media/module/albumsListMasonry/css/style.css?v=3.0.0') all;@import url('https://izuvneto.co.il/wp-content/grand-media/module/albumsListMasonry/css/gm_vit_slider.css?v=3.0.0') all;@import url('https://izuvneto.co.il/wp-content/grand-media/module/albumsListMasonry/css/gm_vit_itemMenu.css?v=3.0.0') all;</style><script type="text/javascript"> (function () { this['GmediaGallery_190'] = {'settings':{"bookmarkEnable":"1","splashPreloaderColor":"7f2ae8","thumbRecommendedSize":"250","coverThumbRatio":"1","spaceX":"20","coverTitleForBookmark":"My Bookmarks","coverTitleForPreferred":"Preferred","coverHoverEffectEnable":"1","coverTitleEnable":"1","coverTitleFontSize":"30","coverTitleTextColor":"ffffff","coverCollectoinAmount":"1","coverSocialShareEnabled":"1","coverTitleBgColor1":"CD51DC","coverTitleBgColor2":"295EE6","coverTitleBgAlpha":"60","collectionBgColor":"f4f4f4","collectionHeaderBgColor":"ffffff","collectionPreloaderColor":"7f2ae8","collectionHeaderTitleTextColor":"000000","collectionHeaderTextColor":"000000","collectionShareButtons":"1","collectionShareButtonsIconColor":"rgba(172, 119, 238, 1)","collectionShareButtonsIconHoverColor":"rgba(127, 42, 232, 1)","tagsFilter":"1","tagCloudAll":"All","tagCloudTextColor":"000000","tagCloudBgColor":"eeeeee","collectionThumbRecomendedWidth":"300","thumbSpacing":"10","collectionThumbHoverColor":"rgba(0, 0, 0, …

שחור לבן ועץ

<div class="GmediaGallery_ArchivePage"><p>הטרנד החדש בעיצוב - שילוב של צבעי שחור לבן יחד עם אלמנטים של עץ. אלבום שמביא דוגמאות מגוונת למגמה</p><div class="gmedia_gallery albumsListMasonry_module is_bot" id="GmediaGallery_171" data-gmid="171" data-module="albumsListMasonry"><script type="text/javascript"> (function () { this['GmediaGallery_171'] …

דיורית – לפני השיפוץ

<div class="GmediaGallery_ArchivePage"><div class="gmedia_gallery albumsListMasonry_module is_bot" id="GmediaGallery_165" data-gmid="165" data-module="albumsListMasonry"><script type="text/javascript"> (function () { this['GmediaGallery_165'] = {'settings':{"bookmarkEnable":"1","splashPreloaderColor":"7f2ae8","thumbRecommendedSize":"250","coverThumbRatio":"1","spaceX":"20","coverTitleForBookmark":"My Bookmarks","coverTitleForPreferred":"Preferred","coverHoverEffectEnable":"1","coverTitleEnable":"1","coverTitleFontSize":"30","coverTitleTextColor":"ffffff","coverCollectoinAmount":"1","coverSocialShareEnabled":"1","coverTitleBgColor1":"CD51DC","coverTitleBgColor2":"295EE6","coverTitleBgAlpha":"60","collectionBgColor":"f4f4f4","collectionHeaderBgColor":"ffffff","collectionPreloaderColor":"7f2ae8","collectionHeaderTitleTextColor":"000000","collectionHeaderTextColor":"000000","collectionShareButtons":"1","collectionShareButtonsIconColor":"rgba(172, 119, 238, 1)","collectionShareButtonsIconHoverColor":"rgba(127, 42, 232, 1)","tagsFilter":"1","tagCloudAll":"All","tagCloudTextColor":"000000","tagCloudBgColor":"eeeeee","collectionThumbRecomendedWidth":"300","thumbSpacing":"10","collectionThumbHoverColor":"rgba(0, 0, 0, .7)","collectionThumbContentBGColor":"rgba(245,245,245,1)","collectionThumbTitleShow":"1","collectionThumbTitleColor":"rgba(255,255,255,1)","collectionThumbFontSize":"18","collectionThumbSubMenuBackgroundColor":"rgba(0, 0, 0, 0)","collectionThumbSubMenuBackgroundColorOver":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","collectionThumbSubMenuIconColor":"rgba(255, …

דיורית – לאחר שיפוץ

<div class="GmediaGallery_ArchivePage"><div class="gmedia_gallery albumsListMasonry_module is_bot" id="GmediaGallery_163" data-gmid="163" data-module="albumsListMasonry"><script type="text/javascript"> (function () { this['GmediaGallery_163'] = {'settings':{"bookmarkEnable":"1","splashPreloaderColor":"7f2ae8","thumbRecommendedSize":"250","coverThumbRatio":"1","spaceX":"20","coverTitleForBookmark":"My Bookmarks","coverTitleForPreferred":"Preferred","coverHoverEffectEnable":"1","coverTitleEnable":"1","coverTitleFontSize":"30","coverTitleTextColor":"ffffff","coverCollectoinAmount":"1","coverSocialShareEnabled":"1","coverTitleBgColor1":"CD51DC","coverTitleBgColor2":"295EE6","coverTitleBgAlpha":"60","collectionBgColor":"f4f4f4","collectionHeaderBgColor":"ffffff","collectionPreloaderColor":"7f2ae8","collectionHeaderTitleTextColor":"000000","collectionHeaderTextColor":"000000","collectionShareButtons":"1","collectionShareButtonsIconColor":"rgba(172, 119, 238, 1)","collectionShareButtonsIconHoverColor":"rgba(127, 42, 232, 1)","tagsFilter":"1","tagCloudAll":"All","tagCloudTextColor":"000000","tagCloudBgColor":"eeeeee","collectionThumbRecomendedWidth":"300","thumbSpacing":"10","collectionThumbHoverColor":"rgba(0, 0, 0, .7)","collectionThumbContentBGColor":"rgba(245,245,245,1)","collectionThumbTitleShow":"1","collectionThumbTitleColor":"rgba(255,255,255,1)","collectionThumbFontSize":"18","collectionThumbSubMenuBackgroundColor":"rgba(0, 0, 0, 0)","collectionThumbSubMenuBackgroundColorOver":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","collectionThumbSubMenuIconColor":"rgba(255, …

שיפוץ במגדלי התאומים ברמת גן

<div class="GmediaGallery_ArchivePage"><p>פרויקט שיפוץ של חברת אקספרס צבע - שיפוץ וצביעה של 62 לובים במגדלי התאומים ברמת גן</p><div class="gmedia_gallery albumsListMasonry_module is_bot" id="GmediaGallery_161" data-gmid="161" data-module="albumsListMasonry"><script type="text/javascript"> (function () { this['GmediaGallery_161'] = {'settings':{"bookmarkEnable":"1","splashPreloaderColor":"7f2ae8","thumbRecommendedSize":"250","coverThumbRatio":"1","spaceX":"20","coverTitleForBookmark":"My Bookmarks","coverTitleForPreferred":"Preferred","coverHoverEffectEnable":"1","coverTitleEnable":"1","coverTitleFontSize":"30","coverTitleTextColor":"ffffff","coverCollectoinAmount":"1","coverSocialShareEnabled":"1","coverTitleBgColor1":"CD51DC","coverTitleBgColor2":"295EE6","coverTitleBgAlpha":"60","collectionBgColor":"f4f4f4","collectionHeaderBgColor":"ffffff","collectionPreloaderColor":"7f2ae8","collectionHeaderTitleTextColor":"000000","collectionHeaderTextColor":"000000","collectionShareButtons":"1","collectionShareButtonsIconColor":"rgba(172, …

דירת אדרעי בשיכון בבלי

<div class="GmediaGallery_ArchivePage"><p>אדר' דוד ויפעת אדרעי - אדרעי אדריכלים עיצבו דירה לשימוש עצמי בשיכון בבלי בתל אביב</p><div class="gmedia_gallery albumsListMasonry_module is_bot" id="GmediaGallery_159" data-gmid="159" data-module="albumsListMasonry"><script type="text/javascript"> (function () { this['GmediaGallery_159'] = {'settings':{"bookmarkEnable":"1","splashPreloaderColor":"7f2ae8","thumbRecommendedSize":"250","coverThumbRatio":"1","spaceX":"20","coverTitleForBookmark":"My Bookmarks","coverTitleForPreferred":"Preferred","coverHoverEffectEnable":"1","coverTitleEnable":"1","coverTitleFontSize":"30","coverTitleTextColor":"ffffff","coverCollectoinAmount":"1","coverSocialShareEnabled":"1","coverTitleBgColor1":"CD51DC","coverTitleBgColor2":"295EE6","coverTitleBgAlpha":"60","collectionBgColor":"f4f4f4","collectionHeaderBgColor":"ffffff","collectionPreloaderColor":"7f2ae8","collectionHeaderTitleTextColor":"000000","collectionHeaderTextColor":"000000","collectionShareButtons":"1","collectionShareButtonsIconColor":"rgba(172, 119, …

פרויקטים של עמית קדר

<div class="GmediaGallery_ArchivePage"><p>פרויקטים של מעצב הפנים עמית קדר</p><div class="gmedia_gallery albumsListMasonry_module is_bot" id="GmediaGallery_154" data-gmid="154" data-module="albumsListMasonry"><script type="text/javascript"> (function () { this['GmediaGallery_154'] = {'settings':{"bookmarkEnable":"1","splashPreloaderColor":"7f2ae8","thumbRecommendedSize":"250","coverThumbRatio":"1","spaceX":"20","coverTitleForBookmark":"My Bookmarks","coverTitleForPreferred":"Preferred","coverHoverEffectEnable":"1","coverTitleEnable":"1","coverTitleFontSize":"30","coverTitleTextColor":"ffffff","coverCollectoinAmount":"1","coverSocialShareEnabled":"1","coverTitleBgColor1":"CD51DC","coverTitleBgColor2":"295EE6","coverTitleBgAlpha":"60","collectionBgColor":"f4f4f4","collectionHeaderBgColor":"ffffff","collectionPreloaderColor":"7f2ae8","collectionHeaderTitleTextColor":"000000","collectionHeaderTextColor":"000000","collectionShareButtons":"1","collectionShareButtonsIconColor":"rgba(172, 119, 238, 1)","collectionShareButtonsIconHoverColor":"rgba(127, 42, 232, 1)","tagsFilter":"1","tagCloudAll":"All","tagCloudTextColor":"000000","tagCloudBgColor":"eeeeee","collectionThumbRecomendedWidth":"300","thumbSpacing":"10","collectionThumbHoverColor":"rgba(0, 0, 0, .7)","collectionThumbContentBGColor":"rgba(245,245,245,1)","collectionThumbTitleShow":"1","collectionThumbTitleColor":"rgba(255,255,255,1)","collectionThumbFontSize":"18","collectionThumbSubMenuBackgroundColor":"rgba(0, 0, …

פרחי כותנה מעוצבים

<div class="GmediaGallery_ArchivePage"><p>עיצובים בעזרת ענפים ופרחי כותנה, בעיצוב של neta cotton flowers</p><div class="gmedia_gallery albumsListMasonry_module is_bot" id="GmediaGallery_152" data-gmid="152" data-module="albumsListMasonry"><script type="text/javascript"> (function () { this['GmediaGallery_152'] = {'settings':{"bookmarkEnable":"1","splashPreloaderColor":"7f2ae8","thumbRecommendedSize":"250","coverThumbRatio":"1","spaceX":"20","coverTitleForBookmark":"My Bookmarks","coverTitleForPreferred":"Preferred","coverHoverEffectEnable":"1","coverTitleEnable":"1","coverTitleFontSize":"30","coverTitleTextColor":"ffffff","coverCollectoinAmount":"1","coverSocialShareEnabled":"1","coverTitleBgColor1":"CD51DC","coverTitleBgColor2":"295EE6","coverTitleBgAlpha":"60","collectionBgColor":"f4f4f4","collectionHeaderBgColor":"ffffff","collectionPreloaderColor":"7f2ae8","collectionHeaderTitleTextColor":"000000","collectionHeaderTextColor":"000000","collectionShareButtons":"1","collectionShareButtonsIconColor":"rgba(172, 119, 238, 1)","collectionShareButtonsIconHoverColor":"rgba(127, 42, 232, 1)","tagsFilter":"1","tagCloudAll":"All","tagCloudTextColor":"000000","tagCloudBgColor":"eeeeee","collectionThumbRecomendedWidth":"300","thumbSpacing":"10","collectionThumbHoverColor":"rgba(0, …

פורים 2016

<div class="GmediaGallery_ArchivePage"><p>עיצובים עליזים וצבעוניים , במיוחד לכבוד פורים</p><div class="gmedia_gallery albumsListMasonry_module is_bot" id="GmediaGallery_81" data-gmid="81" data-module="albumsListMasonry"><script type="text/javascript"> (function () { this['GmediaGallery_81'] = {'settings':{"bookmarkEnable":"1","splashPreloaderColor":"7f2ae8","thumbRecommendedSize":"250","coverThumbRatio":"1","spaceX":"20","coverTitleForBookmark":"My Bookmarks","coverTitleForPreferred":"Preferred","coverHoverEffectEnable":"1","coverTitleEnable":"1","coverTitleFontSize":"30","coverTitleTextColor":"ffffff","coverCollectoinAmount":"1","coverSocialShareEnabled":"1","coverTitleBgColor1":"CD51DC","coverTitleBgColor2":"295EE6","coverTitleBgAlpha":"60","collectionBgColor":"f4f4f4","collectionHeaderBgColor":"ffffff","collectionPreloaderColor":"7f2ae8","collectionHeaderTitleTextColor":"000000","collectionHeaderTextColor":"000000","collectionShareButtons":"1","collectionShareButtonsIconColor":"rgba(172, 119, 238, 1)","collectionShareButtonsIconHoverColor":"rgba(127, 42, 232, 1)","tagsFilter":"1","tagCloudAll":"All","tagCloudTextColor":"000000","tagCloudBgColor":"eeeeee","collectionThumbRecomendedWidth":"300","thumbSpacing":"10","collectionThumbHoverColor":"rgba(0, 0, 0, .7)","collectionThumbContentBGColor":"rgba(245,245,245,1)","collectionThumbTitleShow":"1","collectionThumbTitleColor":"rgba(255,255,255,1)","collectionThumbFontSize":"18","collectionThumbSubMenuBackgroundColor":"rgba(0, …

הצבעים של 2016

<div class="GmediaGallery_ArchivePage"><p>הצבעים הדומיננטים של 2016, מתוך כתבה במגזין השיפוץ</p><div class="gmedia_gallery albumsListMasonry_module is_bot" id="GmediaGallery_18" data-gmid="18" data-module="albumsListMasonry"><script type="text/javascript"> (function () { this['GmediaGallery_18'] = {'settings':{"bookmarkEnable":"1","splashPreloaderColor":"7f2ae8","thumbRecommendedSize":"250","coverThumbRatio":"1","spaceX":"20","coverTitleForBookmark":"My Bookmarks","coverTitleForPreferred":"Preferred","coverHoverEffectEnable":"1","coverTitleEnable":"1","coverTitleFontSize":"30","coverTitleTextColor":"ffffff","coverCollectoinAmount":"1","coverSocialShareEnabled":"1","coverTitleBgColor1":"CD51DC","coverTitleBgColor2":"295EE6","coverTitleBgAlpha":"60","collectionBgColor":"f4f4f4","collectionHeaderBgColor":"ffffff","collectionPreloaderColor":"7f2ae8","collectionHeaderTitleTextColor":"000000","collectionHeaderTextColor":"000000","collectionShareButtons":"1","collectionShareButtonsIconColor":"rgba(172, 119, 238, 1)","collectionShareButtonsIconHoverColor":"rgba(127, 42, 232, 1)","tagsFilter":"1","tagCloudAll":"All","tagCloudTextColor":"000000","tagCloudBgColor":"eeeeee","collectionThumbRecomendedWidth":"300","thumbSpacing":"10","collectionThumbHoverColor":"rgba(0, 0, 0, …