דירת אדרעי – מבט לפנים הדירה. צילום: גדעון לוין

דירת אדרעי - מבט לפנים הדירה. צילום: גדעון לוין

הוסף תגובה